Topluluklar

Terkedilmişler

Terkedilmişler, Güç Savaşı sırasında Gölge tarafında savaşan Aes Sedailere verilen isimdir. Terkedilmişler ise kendilerini Dünyayı Sonsuza Dek Yönetmeye Seçilmişler, kısaca Seçilmişler olarak isimlendirmiştir. Seanchan’daki Karanlıkdostları, Da’concion, ‘Seçilmiş Olanlar’ olarak isimlendirirken, Aieller Gölgeruhlular adını vermiştir.

Her ne kadar Güç Savaşları sırasında Gölge Orduları’na komuta eden onlarca Terkedilmiş olsa da, zaman içerisinde ise Terkedilmiş sözü içlerindeki en güçlü on üç kişiyi çağrıştırır oldu, ki bu on üç kişi aynı zamanda Shayol Ghul saldırısı esnasında Karanlık Varlık ile birlikte mühürlenen kişiler olmuştur. Ancak her birinin bazı korkunç eylemleri onlar tutsak olduktan çok sonraları bile hatırlandı. Üçüncü Çağ’da her biri kötü anlamda öyle meşhurdu ki anneler çocuklarını onların ismi ile korkutur olmuştu.

Başlangıçta, Karanlık Varlık’ı ilk defa keşfeden ve ona ilk yemin eden kişi Ishamael’di. İlgili yazı serisi Tarihçeler’de detayıyla okuyabilirsiniz. Ishamael’in kendini Gölge’ye vermesinin ardından, o veya bu sebeple Karanlık Varlık’a bağlılık yemini eden Aes Sedailerin sayısı arttı. Bazıları, örneğin casusluk gibi maksadı farklı veya yeterince güvenilir bulunmayan kişiler Shayol Ghul’den dönemiyordu. Bir söyleşide Robert Jordan Gölge Savaşı sırasında Gölge’ye dönenlerin sayısının yüzlerceye ulaştığını söylüyor. Gölge’ye yemin edenlerin içinde filozofluk, bilim insanı, eğitmenlik, idarecilik gibi çeşitli vasıfta insanlar bulunmaktaydı ve sayıları artıp savaştaki mücadele çetinleştiğinde Terkedilmişler, Işık Güçleri ile olduğu kadar birbirleri ile mücadele ettiler, komplo ve entrikalar düzenleyerek birbirlerinin ayağını kaydırmaya çalıştılar. Bizzat Karanlık Varlık kendi içlerindeki bu entrikaları destekliyordu, yalnızca en güçlüler ve yetenekliler yani ona hizmet etmeye layık olanları istiyordu.

Daha fazla ilerlemeden Terkedilmiş ve Dehşetlordu arasındaki fark nedir? sorusuna değinmek isterim, farkı bilmek çok önemli diye düşünüyorum.

Tanım olarak Terkedilmişler, seçilmiş kimselerdir. Dehşetlordları ise çoğunluğu Kara Ajah’tan müteşekkil Karanlık Varlık yaratıkları içerisinde hiyerarşi de Terkedilmişlerin altındaki gruptur. Bakarsak Terkedilmişler’de Aes Sedai’idi, o halde fark nerede? dersek, internette pek çok farklı yanıta denk gelebilirsiniz ancak en güvenilir ve sağlıklısı şöyle

Efsaneler Çağı’nı bitiren Gölge Savaşı döneminde tüm yönlendiriciler Terkedilmiş addediliyordu, tüm kaynaklarda da yönlendiricilerin savaşta komutanlar olarak görev aldığı söyleniyor. Ancak uzun yıllar içerisinde Tek Güç’teki güç hiyerarşisi içlerinden ‘en az’ on üç tanesinin diğerlerinden ayrılmasını sağladı. Shayol Ghul’e “o gün” çağırılan on üç tanesi, Lews Therin ve Yüz Yoldaş tarafından o gün Karanlık Varlık ile birlikte hapsedildi. Kalanlar yenik düştü, kaçtı, saklandı veya öldürüldü.

Aradan iki bin yıl geçti ve Trolloc Savaşları başladı. İşte burada Trolloc sürülerini yöneten, başlarında olan yönlendiriciler, yani Kara Ajah, Dehşetlordu olarak adlandırıldı. Peki bunlara neden Terkedilmiş denmedi? Çünkü bu Kara Ajah’tan Aes Sedailer Karanlık Varlık’ın önünde bağlılık yemini etmemiş ve işaretlenmemişlerdi.

Devam edersek, Terkedilmiş adayı yeminlerini ettikten sonra Karanlık Varlık tarafından işaretlenmektedir. Bu işaret, işaretlenen kişiye Gölgedölleri üzerinde hakimiyet sağlamaktadır. Belki işaret yerine bağ demek daha doğru olur zira bu bağ aynı zamanda erkek yönlendiricileri saidin’in lekesinden korumaktadır. Örneğin, Karanlık Varlık hapsedildiğinde bu bağın koptuğunu ve erkek Terkedilmişler’in de tıpkı erkek Aes Sedailer gibi delirdiğini söylemek mümkündür. Aynı zamanda bu işaret Karanlık Varlık’ın hizmetkarlarını takip edebilmesine olanak sağlıyor ve üzerlerinde kolayca bariz bir hakimiyet sağlamasını da mümkün kılıyor.

Desen’in sağladığı Tek Güç’e karşılık Karanlık Varlık’ın sağladığı Gerçek Güç hem kadın hem de erkekler tarafından kullanılabilmektedir, bir şartla. Gerçek Güç, yalnızca Karanlık Varlık’ın izin verdiği kişiler tarafından kullanılabilir, bir kerelik veya bir sürelik bile olabilir çünkü Shai’tan öylesine kaprislidir. Delik’ten beri Tarmon Gai’don’a kadar bu gücü yalnızca 29 kişiye bahşettiğini biliyoruz. Bunların içinde en barizi şüphesiz ki Ishamael, yukarıda bahsedildiği gibi Karanlık Varlık’ı bulan ve ona ilk yemin eden kişi. Ancak Gerçek Güç insan bedenine verdiği zarar ve tahrip pahasına kullanılabilmektedir ki Ishamael’in vücudunun deforme olmasının nedeni olarak açıklanabilir.

Öte yandan iyi hizmet eden bir Terkedilmiş için ölmek bir son olmayabiliyor, çünkü Karanlık Varlık gerçekten de mezarın da efendisidir. Terkedilmişler’i ölümden getirdiği, farklı bedenlerde hatta farklı cinsiyetlerdeki bedenlerde, yeniden hayata döndürdüğü bilinmektedir. Aksi durumda ise ölümden sonra da ciddi bir azap vaad eder.

İyi hizmetten bahsetmişken, tüm Terkedilmişler’in de üzerinde bir Na’eblis makamı vardır. Na’eblis, Yüce Efendi’nin hemen altındadır ve tüm Terkedilmişler’e, tüm Gölgedölleri’ne ve nihayet tüm dünyaya hükmeder. Terkedilmişler’in bu denli entrikalarının ve hırslarının ucu da Na’eblis olma hedefine varır, çünkü Na’eblis Karanlık Varlık’ın açık gözdesidir ve nispeten güvenli bir konumdur.

Son olarak Terkedilmişler tam liste,

Ishamael
Aginor
Balthamel
Sammael
Rahvin
Be’lal
Demandred
Asmodean
Lanfear
Graendal
Semirhage
Mesaana
Moghedien

Bir Cevap Yazın