Yerler

Taren Salı

Taren Salı, Andor’un İki Nehir bölgesinde yer alan köylerden biridir.

Taren Salı İki Nehir bölgesinin en kuzeyinde bulunur, bölgenin kuzey sınırını oluşturan Taren Nehri‘nin güney kıyılarında kurulmuştur. Kuzey Yolu Taren Salı iskelesinden başlayarak güneye Seyrantepe köyüne ilerler. Köydeki iskelenin hemen karşısında kuzey iskelesi bulunur, bu iskele de Baerlon yoluna bağlanır. Nehir kıyılarında sık sık olduğu gibi Taren Salı köyünü de genellikle geceleri olmak üzere sis basar ve bu yüzden geceleri nehirde ulaşım yapılmamaktadır.

İki Nehir bölgesi’ne geleneksel ulaşım Taren Nehri üzerinden yapılmaktadır. Taren Nehri’nin güney kıyısında bulunan Taren Salı köyü yolculara ve tüccarlara geçiş hizmeti sağlamaktadır, tek geçiş hizmetini.

Mecburi bir uğrak noktası olması ve diğer köylerden farklı olarak sunduğu ulaşım hizmetinden dolayı Taren Salı köyü ekonomi ve refah anlamında İki Nehir’de bulunan diğer köylerden daha gelişmiş ve ileridir.

Taren Salı köyünde evler Puslu Dağlar‘daki karların yazın erimesiyle Taren Nehri’nin sık sık taşmasından dolayı koruma sağlamak amacıyla taş temeller üzerinde yükseltilmiş dar fakat yüksek binalardan oluşmaktadır. Köyün yolları döşelidir ve köyde birden fazla han bulunmaktadır.

İki Nehir bölgesine çerçi ve tüccarlar senede bir defa uğrarken Taren Salı köyüne daha sık uğramaktadırlar. Bunun başlıca sebebi köyün Baerlon‘a göreceli yakınlığıdır.

Taren Salı halkı diğer İki Nehir bölge sakinleri tarafından açgözlü, çirkef kimseler olarak görüp genellikle ‘koyun hırsızları’ olarak anılmaktadırlar. Hatta bölgedeki bir deyiş ‘Bir Taren Salı sakini ile el sıkıştığında sonra parmaklarını saymalısın‘ demektedir. Taren Salı halkı ise İki Nehir bölgesindeki diğer köy ve köylülerden ‘aşağı köyler’ ya da ‘aşağı köylüler’ olarak bahsederek küçümserler.Bunun başlıca sebebi Taren Salı köyünün dış dünya ile görece olarak diğer köylerden daha fazla etkileşimde olması ve göç almasıdır. Dış dünya ile sık etkileşimin bir başka sonucu olarak ‘eski kan’ olarak bahsedilen Manetheren mirası Taren Salı’nda zayıftır.

Taren Salı köyü diğer İki Nehir bölgesi köyleri gib,köy kurulu,Hikmet ve kadın kurulu tarafından idare edilmektedir. Bahsedildiği üzere köy bölgedeki diğer köylere kıyasla dışarıya daha açıktır ve göç alır, bunun sonucu olarak kültürel anlamda diğer köylerden farklıdırlar.

Bir Cevap Yazın