Dünya

Takvim

Üçüncü Çağ’da (bkz. Çağlar) Dünyanın Kırılışı’ndan itibaren zamanın tespiti için farklı kayıt türleri kullanılmıştır. Zaman Çarkı takvimlerinin ki bunlar toplamda dört tanedir, ortak özelliği isimlerini yaratıcılarından almalarıdır.Üçüncü çağın 3.500 yıldan daha uzun sürdüğü biliniyor ve takvimsel olarak üç aşaması bulunuyor. 1.350 yıl süren Kırılış Sonrası dönem, 1.135 yıl sürdüğü zannedilen Özgür Yıllar ki buna Şahinkanadı tarafından getirilen Kuruluş Yılı ve seride bizim tanık olduğumuz 1.000 yıl süren Yeni Çağ.

Toma Takvimi

Toma dur Ahmid tarafından oluşturulan takvim son erkek Aes Sedai’nin ölümünden yaklaşık iki yüzyıl sonra uyarlanmış ve Dünyanın Kırılışı’ndan Sonraki senelerin kaydedilmesinde kullanılmıştır. Kırılış Sonrası takvimi olarakta bilinir ve resmi kayıtlarda K.S. olarak ifade edilir.

Gazarlı Takvimi

Kırılış’ın ardından Trolloc Savaşları’nın getirdiği yıkımda tutulan kayıtlar yanmış, unutulmuş ya da kaybolmuştur. Gazar’lı Tiam tarafından Trolloc Savaşları’nın sona ermesini kutlamaya dayalı Özgür Yıl takvimi oluşturulmuştur. Bu takvim savaştan sonraki 20 yıl içerisinde geniş kabul görmüştür. Özgür Yıl takvimi Ö.Y. olarak kısaltılır ve kullanılır.

  • Kuruluş Takvimi

Arthur Şahinkanadı tarafından kurulan İmparatorluğun kurulmasına dayalı yeni bir takvim oluşturulmuştur, tabi yine Şahinkanadı tarafından. Ne var ki bu takvim ancak Şahinkanadı’nın sağlığında onun zoruyla devlet kurumları tarafından kullanılmıştır. İmparator’un ölümünden sonra ise ancak tarihçiler tarafından atıfta bulunulan bir başka ölü takvim halini almıştır. Başlangıcı İmparatorluğun Kuruluş Yılı’na dayandırıldığından K.Y. olarak kısaltılır.

Farede Takvimi

Şahinkanadı’nın mirası üzerine çıkan Yüzyıl Savaşları’nın ardından Deniz Halkı’ndan bir alim olan Uren Din Jubai Süzülen Martı tarafından dördüncü bir takvim düzenlenmiş ve Tarabonlu Panarch Farede tarafından yürürlüğe konulmuştur. Takvimin başlangıcı için tıpkı önceki takvimlerde olduğu gibi gelişigüzel bir yıl-Yüzyıl Savaşları’nın bitiş tarihi olarak- seçilerek esas alınmıştır. Her ne kadar  Uren Din Jubai Süzülen Martı isimli alimin eseri olsa da ismini hamisi olan Panarch’tan almış ve Farede Takvimi denmiştir, ayrıca Yeni Çağ olarakta adlandırılır ve kayıtlarda Y.Ç. olarak kısaltılır.

Farede Takvimi’nin özelliklerini ayrıca bir yazıdan okuyabilirsiniz. Farede Takvimi

Bir Cevap Yazın