Ülkeler

Shienar

Shienar bayrağı

YönetimMutlak Monarşi
HükümdarKral Easar Togita
BaşkentFal Moran
Nüfus3 milyondan az
OrduAsil Ev Askerleri

Shienar, kıtanın kuzeydoğu kısmında Sınırboyları’nın en doğusunda yer alan ülkedir. Büyük Afet’e ‘komşu’ olan ülkelerden biri olan Shienar, tıpkı diğer Sınırboyu ülkeleri gibi Afet’in yayılmasını, Gölgedölleri’nin diyara akmasını engelleme görevini şiar edinmiştir.

On Ulus Paktı döneminde bugün Shienar olan topraklar Aramaelle’ye aitti. Trolloc Savaşları’ndan sonra ise Rhamdashar’ın bir parçası oldu. Yüzyıl Savaşları’nın sonunda ise modern Shienar kurulmuştur. Şahinkanadı’nın beş kuzey valisi toplanarak Afet’e karşı verdikleri mücadelenin kesintiye uğratılamayacak kadar önemli olduğu konusunda anlaşarak diyarı ve barışı korumak için yeni ülkeler kurma konusunda anlaştı. Bu anlaşmadan doğan ülkelerden biri de Shienar’dır. Ülkenin ilk hükümdarı Kraliçe Merean Tihomar oldu.

Bir zamanlar, Shienar Sınırboyu ülkelerine askeri ve lojistik destek sağlayan cephe gerisindeki bir ülke gibi. Yeniçağ 955 yılında Malkier’in Gölge’ye yenik düşmesi ile Shienar nöbeti devralmış oldu.

Sınırboyları’nda adet olduğu üzere ülkede yönetim aile içinde el değiştirmekte ve kesinti olması halinde Asil Evlerin arasında uzlaştığı kişi tahtı devralmaktadır. Kral veya Kraliçe, ülkenin yöneticisi olduğu gibi orduların da başkomutanıdır. Kalelerin ve kalelerdeki askeri garnizonları idaresi ise kralın tayin ettiği komutanlara aittir.

Shienar sınırları batıda Mora nehri, doğuda Dünyanın Omurgası, güneyde Erinin nehri ve kuzeyde Afet’e uzanır. Ülkenin genellikle düzlüklerden ve verimli topraklardan oluşan batı tarafında çiftçilik ve hayvancılık faaliyetleri yoğundur, serhat boylarına gereken erzak bu bölgelerden tedarik edilir. Dünyanın Omurgası eteklerindeki doğu hudutları tepelik ve dağlık bölge olması nedeni ile tarıma elverişli olmayıp ve Aiel tehlikesi nedeni ile yerleşim azdır. Bu bölgede Aiel Kıraçları’na geçişi mümkün kılan Niamh Geçidi bulunmaktadır. Ayrıca Sholloon Yurdu’da bu bölgede bulunmaktadır.

Ülkenin iç bölgeleri ticaret, kültür ve siyaset merkezi olup devasa bir kale olan başkent Fal Moran da bu bölgede bulunmaktadır.

Kuzeyde, Afet’i gözleyen irili ufaklı pek çok kale bulunmaktadır. Bu kalelerin en büyüğü Fal Dara’dır, yıkılan Mafal Dadaranelle’nin kalıntıları üzerinde tekrar inşa edilmiştir. Fal Dara’nın bir diğer özelliği ve aynı zamanda önemi Tarwin Geçidi’ne en yakın kale olmasıdır. Fal Dara dışında kuzey sınırında en bilinen kaleler Fal Sion, Camron Caan ve Mos Shirare’dir.

Tarwin Geçidi, Kıyamet Dağları ile Dünyanın Omurgası arasındaki en dolaysız geçide verilen isimdir. Gölgedölleri’nin Kırılış’tan sonra baskın ve saldırı için sıklıkla kullandığı 550 kilometre uzunluğundaki güzergahtır.

Güney sınırları üçyüz yıl önce düşen Hardan ülkesine ait olup günümüzde sahipsizdir. Erinin nehrine kadar olan bölgede Cairhien tarafından hak iddia edilmişse etki alanını bu topraklara değin uzatamamıştır.

Shienar haritası

Tüm Sınırboyları gibi Shienar’da da ordu-millet yaşam tarzına sahiptir. Kadın, yaşlı, çocuk herkes gerektiğinde kendini savunabilecek kabiliyettedir. Tüm ülke Gölge’ye karşı bir savunma hattı olacak şekilde yapılanmıştır, tüm duvar ve binalarda okçu delikleri bulunmakta, ayrıca Yarı-İnsanlara karşı tüm sokak ve caddeler geceleri aydınlatılmakta ve şehir içerisinde insanların başını kapatmaları yasaklanmıştır.

Shienar ordusu genellikle ağır süvarilerden oluşmaktadır. Afet ile mücadele düzenli savaştan çok baskınlar, karşı-baskınlar ve ani müdahale gibi durumlar içerdiğinden askeri yapılanma da bu gerekliliğe göre süvari esaslıdır.

Shienar’da ticaret mevsimlerin ve doğal afetlerin etkisi ile kıtlık riskine karşı yiyecek ithalatı ağırlıklı olup demirci ocakları ve zırh yapımcılarının üretim fazlası da ihraç edilmektedir. Başlıca ticaret yapılan ülkeler, Cairhien, Tar Valon ve Andor’dur.

Shienarlılar topraktan geldiklerine ve toprağa döneceklerine inanırlar, bu nedenle ‘annenin son kucaklayışı’ adını verdikleri defin işlemini ölüyü giysisiz ve silahsız, yanında hiçbir eşya olmadan gerçekleştirirler.

Shienar’da gelenek büyük hanelerde erkek ve kadın kısımlarının ayrı olmasıdır, evet haremlik selamlık dediğimiz türden. Erkekler, mevkisi ve rütbesi ne olursa olsun, davet edilmeden kadın kısımlarına geçemez. Buna karşılık hamam denmeyen ancak hamammış gibi anlatılan bir banyo sistemi bulunmaktadır, tek farkla – kadın erkek karışık olarak isteyen istediği zaman içerideki kişi kim olursa olsun girip yıkanabilmektedir. Shienarlılar mimaride olduğu kadar kılık kıyafet ve hal tavırlarında da sade insanlardır, aşırıya kaçmazlar. Shienarlı erkekler geleneksel olarak uzattıkları tepe topuzu dışında tüm saçlarını usturaya vururlar.

Shienar Asil Evleri

ChulinJagadShinowa
TogitaYokata

Shienar Yerleşim Yerleri

Ankor DailCamron CaanFal Dara
Fal EisenFal MoranFal Sion
MedoMos Shirare

Bir Cevap Yazın