Topluluklar

Myrddraal

Myrddraal, uzun bir insan boyunda siyah saç ve beyaz tenli gözsüz Gölgedölüdür. Trolloclar’dan doğarlar, daha önce Trolloc deneylerinden bahsedilmişti, insan ve hayvan geni eşleşmesinin hayvan baskın tarafı Trolloc, insan baskın tarafı Myrddraal’leri doğumuna neden olur. Kesin olmamakla doğum oranı 1/10, yani doğan her on Trolloc’tan biri Myrddraal’dir.

Myrddraal, mührdraal olarak okunur veya en azından güvenli telaffuzu böyledir denerken biraz ağzı büzmek gerekebiliyor.

Soluk, Sinsi, Gözsüz, Gölgekoşucusu ve çeşitli farklı isimlere sahip Myrddraal’ler’in görünümü tipiktir ve değişmez. Gözleri yoktur ancak kartal gibi görürler. Yılan gibi kıvrılarak hareket ederler ve aşırı hızlıdırlar. Tırnakları odunu kazıyabilecek kadar serttir ve kanları çeliği aşındırabilecek yoğunlukta asit barındırır. Gölge için komutan ve üstün silahşör görevi görürler, gerçi çok değinilmese de suikast ve casusluk faaliyetlerinde de bulunabilirler. Yönlendirildiğini hissederler. Bütün Soluk’lar erkektir ancak bir nedenden üreyemezler, nedense bu konuya fazlaca bir ilgi var ve peşinen belirtmek istedim, üreme konusuna daha fazla girmeyeceğim.

Myrddraal’ler siyah zırh giyerler ve üstüne siyah pelerin geçirirler ki bu pelerine rüzgar asla dokunmaz gözükmektedir. Kara kılıçları Thakan’dar Demircileri tarafından kurban merasimi ile taçlandırılarak dövülür, buradan akan nehre batırılarak lekelenmesi sağlanır -ki tek bir çizik öldürmeye yetsin- ve kara kılıçlar Tek Güç’le yapılmış kılıçlara yakın güçtedir. Silah olarak kullandıkları bir başka özellikleri korkudur, bir Myrddraal bakışıyla karşısındaki kişiye -kim olursa olsun- derin bir korku verebilir ki yönlendiriciler güç tuttukları sürece bu bakıştan daha az etkilenirler.

Yaratımlarında kullanılan Gerçek Güç’ten ötürü diğer Gölgedölleri gibi Myrddraal’ler de Karanlık Varlık’a doğrudan bağlı varlıklardır ancak bu bağlantı Soluklarda çok güçlüdür ve onlara bilinen bazı özelliklerini bu bağın kazandırdığı zannedilmektedir. Trollocların yaratıcısı Aginor dahi Myrddraal’lerin doğası ve oluşumu hakkında net bilgi sahibi değildir, ancak çok kesin olmayan tahminleri vardır. Örneğin bir Soluk gölgeye karışabilir veya bir gölgeden diğerine geçebilir, Bleach’teki Shunsui Kyōraku’nun mahareti akla geliyor tıpkı onunki gibi ki hadi onun Zanpakuto’su var. Soluklar bunu nasıl beceriyor? Bir Soluk’un aynadaki yansıması bulanık bir haledir, nasıl olabilir? Aginor’da bu soruyu merak ediyor ve bu sefer Myrddraal’leri masaya yatırıyor, hatta sorguluyor. Ne var ki yanıtı onlar bile bilmiyor ancak yaptığı deney ve gözlemlerden Solukların zaman ve gerçeklikten bir parmak dışarıda olduğu yani tamamen bu dünyada olmayıp hareketlerinin ancak bir izdüşümü olabileceğini düşünüyor.

Myrddraal’ler Gölge’nin başarısız gibi görünen asker üretme deneyinin başarılı olmasını sağlayan faktördür zira Trolloclar’ın korkak ve disiplinsiz doğasını bastırıp onları tamamen hakimiyeti altına alabildiği görülmüştür. Bu durumda Myrddraal’ler sayıları 200’e varan Trolloc birliklerini emir altına alarak savaş, yağma, baskın gibi askeri konularda komuta ederler. Ancak bu takdirde Myrddraal’in ölmesi halinde kendine bağladığı tüm Trolloclar’da onunla birlikte ölür.

Myrddraaller öldürülmesi güç rakiplerdir, zira kılıç saplamak, uzuv koparmak gibi ölümcül olması beklenen hamleler Solukları öldürmez, belki yavaşlatır. Bir Myrddraal’i öldürmenin en emin yolu kafasını gövdesinden ayırmaktır. Gerçi bu şekilde de bedeni kılıç sallamaya devam etmektedir. Okla öldürmek ise oldukça güç ancak mümkündür. Myrddraal bir kez öldürüldüğünde ise, işin içine aşırı Tek Güç  yöntemleri girmediği sürece, ölümü kabullenmez ve kolu bacağı oynamaya devam eder, ancak güneş batınca bildiğimiz şekliyle ölür.

Soluklar bir nedenden Aes Sedai ile Muhafızı’nı ayıramaz, Cabiana Sedai örneğinde olduğu gibi, Aes Sedai’yi yakalaması istendiğinde Muhafızı’da beraberinde getirmiştir, muhafız bağının yapısı ile ilgili olabileceği gibi Soluk’un anlayışına ilişkin bir veri de olabilir.

Son olarak Robert Jordan’ın sağlığında sorulan bir soru var, belki aklına gelen olmuşsa diye.

‘ Bir Myrddraal ile muhafız bağı kurulabilir mi?’

‘ Mümkündür ancak bağı kuran kişiyi anında delirtir’

Bir Cevap Yazın