Desen

Mashadar

Mashadar, Shadar Logoth şehrine hakim olan şehrin ölmesine ve unutulmasına sebep olan kötülüğün adıdır. Trolloc Savaşları sırasında Aridhol şehrinde ortaya çıkmış ve şehirde Mordeth dışında tek canlının yaşamasına izin vermemiştir. Daha sonraları gümüş renkli bir sis halini almıştır ki başlangıçtaki formunu bilemiyoruz. Karanlık Varlık’la ilintili değildir, başka tür bir kötülük olarak tanımlanır.

Mashadar engindir, kızım, Shadar Logoth’un kendisi kadar engin. Tüm Beyaz Kule bir arada çalışsa onu öldüremez. Geçmenize yetecek kadarına zarar vermeye kalksam, Tek Güç’ten o kadar çekmem bile, Yarı-insanları boru sesi gibi çağırır. Ve Mashadar ben ne zarar verirsem, iyileştirmek için atılacaktır, atılacak ve belki bizi yakalayacaktır.”

Shadar Logoth’a bağlıdır Mashadar, şehirden ayrılamaz. Geceleri ortaya çıkar ve dokunuşu ölümcüldür. Tam doğası yine sır olarak kalan noktalardan ancak yönlendiricilere ve gölgedöllerine karşı güçlü bir nefret ve refleksi vardır. Şehrin içinde yönlendirilmesi onu anında çeker, yönlendirmeye karşı tepkisizdir ancak şerateşten nedense kaçar. Bu durumu Mordeth’e bağlamak mümkün, onun Trolloc Savaşları’nda Gölgedöllerine ve Dehşetlordlarına karşı çözüm arayışı Mashadar’ın tabiatını oluşturmuş – olabilir – Gölgedöllerinin şehre girmekten korkmasının sebebi de Mashadar’dır,

Trolloc Savaşları’nın sonlarına doğru, bu yıkıntıların içinde bir ordu kamp yaptı –Trolloclar, Karanlıkdostları, Myrddraaller, Dehşetlordları, binlercesi. Şehirden çıkmadıkları anlaşıldığında, duvarların içine izciler gönderildi. İzciler silahlar, zırh parçaları ve her yere saçılmış kanlar buldu. Ve Trolloc dilinde duvarlara kazınmış, son saatlerinde Karanlık Varlık’tan yardım dilenen mesajlar. Daha sonra gelen insanlar ne kandan ne de mesajlardan iz bulamadılar. Hepsi silinmişti. Yarı-insanlar ve Trolloclar bunu hâlâ hatırlar. Onları buranın dışında tutan budur.”

 

Bir Cevap Yazın