Karakterler

Laman Damodred

Laman Damodred, Cairhien Kralı ve Damodred Evi’nin Yüksek Makamı’dır.

İsminin okunuşu: Lah-mahn Dah-moh-drehd 

Laman Damodred’in üç erkek kardeşi bulunmaktadır, Moressin, Aldecain ve Dalresin Damodred. Damodred Evi’nin Yüksek Makamı’nda ardılı olan Barthanes Damodred’in kuzeni, Caraline Damodred ve Moiraine Damodred ise yeğenidir.

Laman, Kral ve Damodred Evi’nin Yüksek Makamı olmasına rağmen hiç evlenmemiştir ki Moiraine bunun sebebinin Cairhien Kraliçesi olma cazibesinin Laman’a katlanmaya yetecek kadar güçlü olmadığından kaynaklandığını düşünür.

Dış görünüşü hakkında hiçbir bilgi olmamakla birlikte karakteri hakkında hepsi de olumsuz olan pek çok bilgi vardır.

Laman Damodred veliaht olarak doğmamıştır, uğraşa didine evler arası çekişmelerin arasından sıyrılarak YÇ.965 yılında tahtı kazanmıştır. Elbette bu hırs gerektirir ve Laman oldukça hırslı bir adamdır.

Hakkında söylenegeldiği üzere aptal biri değildir, en azından iyi bir siyasetçi ve komplocu olduğunu biliyoruz. Bir örnek verelim; sonraki nesilden en yakın erkek akrabası olan yeğeni Taringail Damodred ile Andor’un kız-veliahtı Tigraine Mantear’ın evliliğini onaylamıştır. Dikkatinizi çekerim, onaylamıştır.

Bunun görünüşteki anlamı şu, Cairhien’i yöneten bir Damodred ve Andor’u yönetmeye namzet bir Damodred daha. Takdir edilesi bir hamle ama arkaplanı da var;

Bu dönemde İpek Yolu açık ve zenginliği Cairhien’den tüm ana karaya akmaktadır, pek seride gördüğümüz haline benzemediğini farketmişsinizdir eminim. Andor ise aynı Andor fakat o zaman Cairhien öyle parlıyor ki Andor gölgede kalıyor. Dolayısıyla Andor o zamanlarda bir Cairhien baskısı ve tehdidi altında. Bu şartlar altında Taringail Damodred ve Tigraine Mantear evliliği gerçekleşiyor.

Bu Damodred Evi’nin bir başka ülkede yönetici ailesine dahil olması anlamına gelmektedir. Laman’ın bunu nasıl kullanmak istediğine değineceğim.

Siyasette talih önemlidir biliyorsunuz, Laman’ın da talihi o sıralar oldukça yaver gitmiş gözüküyor. Andor’un kız-veliahtı Tigraine ortadan kaybolur ve bundan kısa süre sonra Andor’da iç karışıklık çıkar. Laman’ın bu iç karışıklığı uzaktan izlediğini düşünmek zor ama kitaplarda karıştığına dair bir emare yok. Bir şekilde yaklaşık 2 sene süren mücadelenin ardından Morgase Trakand 18 yaşında Andor tahtını ele geçirir, genç bekar bir kraliçe.

Morgase Kraliçe yerini sağlama almak ve Andor’un çalkantılı iktidarını Cairhien’e yem etmemek için bir hamle yapar ve eski Prens Taringail Damodred ile evlenir. Taringail Damodred önceden Andor’un sadece Kraliyet ailesi mensubu iken artık ortak yöneticisi olmuştur. Evler Oyunu’nun tabir-i caizse şampiyonlar ligi seviyesinde oynandığı Cairhien’de Kral Laman Damodred durur mu? O da bir hamle yapar ve yeğenini ortak yönetici değil tek yönetici olması konusunda üfeler.

Sizce de güzel bir komple değil mi?

Aşağı yukarı yine bu zamanlarda Cairhien’de Evler Oyunu hız kazanır. Kral Laman Damodred ihtişamını ve asaletini bir kez daha ispatlamak hatta mühürlemek ister. Dünyada sadece kendi şehrinde dikili olan, Aieller’in ülkesine barış hediyesi olarak verdiği 500 yaşındaki Avendoraldera’yı kestirerek kendisine muhteşem bir taht yaptırır.

Tabi bu tahtta çok uzun süre oturamaz, haber Kıraçlar’a bir süre sonra ulaşır ve bunu hakaret kabul ederler. Aieller’in hakarete aşırı tepkiler verdiğini hatırlayalım, bu vakaada da Cairhien’e, müttefiklerine yanında duran kim varsa ona -bizim deyişimizle- savaş açarlar. Onların deyişiyle ise Laman’ın cezasını vermeye gelirler. 12 Aiel klanından yalnızca 4’ü.

Aşağı yukarı 3 yıllık savaşın ardından Parlak Duvarlar Savaşı’nda Tar Valon yakınlarında Laman Damodred öldürülür (YÇ. 978 yılında)

Aieller Laman’ın kafasının Kıraçlar’a kadar sağlam kalmayacağını düşünerek, hainin öldüğünün ispatı olarak kendileri için bir süs eşyasından farksız olsa da Laman’ın balıkçıl-damgalı kılıcını alırlar.

Bu olaya Laman’ın Gururu,Laman’ın Kibiri,Laman’ın Günahı gibi isimler verilir ve Laman Damodred’in adı lanetlenir. Cairhien’in şaşaalı günleri sona erer.

Laman’ın kılıcı demiştik, balıkçıl damgalı kabzası değerli taşlarla örülü oldukça süslü ve ihtişamlı bir kılıç. Ayrıca da güçle dövülmüş, paslanmaz-çentilmez ya da kırılmaz. Fakat bir Aiel kılıcı ne yapsın? Yıllar boyunca elden ele geçmiş, muhtemelen gençler arasında haine ait somut bir delil görmek için alınıp satılmış ama dokunulmamış ya da kullanılmamış elbette. 20 sene sonra, Aviendha ki sebeplerini boşverelim, Rand al’Thor’a hem borcunu silmek hem de alttan alta hakaret etmek maksadı ile bu kılıcı hediye etmiştir. Rand’da, kabzayı kullanılamayacak kadar süslü olduğunu ifade ederek iade etmiş ve çeliğine yeni bir kabza yaptırarak kuşanmıştır. Son Savaş’tan hemen önce de Rand kılıcı babasına hediye etmiştir. İşte kılıcın öyküsü böyle.

Peki Laman’da balıkçıl damgalı bir kılıcın ne işi var?

Balıkçıl damgalı kılıç bilindiği üzere kılıç ustalığının alametidir ki güçle dövülmüş olanları sayıca çok az ve çok kıymetlidir. Peki Laman kılıç ustası mıydı?

Hakkında doğrudan okuduğumuz ya da bahsedilenlerden öyle olmadığına hemen hemen eminiz. Kılıç ustası olması çok zayıf bir olasılık. Öte yandan kılıç üzerindeki aşırı süslemeler onun karakterine uyuyor ve yapacağı birşeye benziyor.

Balıkçıl damgalı kılıçlar biliyorsunuz ya kazanılır ya edinilir. Ya Tam gibi şahitler huzurunda kılıcı sahibinden kazanacaksınız ya da size miras kalacak. Tabi Laman Damodred için ikinci şık çok muhtemel gözüküyor. Buradaki sorun ise bilindiği kadarıyla Damodred Evi’nde bir kılıç ustasının varlığının bilinmemesi.

Peki Laman gibi aşırı hırslı bir adam üçüncü bir yol keşfedebilir mi? Kılıcın sahibine suikast düzenleyip kılıcı gaspetmek gibi? Mümkün ama bu tür şeyler pek sır olarak kalmaz, yine böyle birşey olduğuna dair de emare yok.

Sonuç olarak en mantıklı çıkarım, kılıcın aile yadigarı olması. Miras hakkı olarak kılıcın Damodred Evi’nin Yüksek Makamı olarak Laman Damodred’e geçtiği çıkarımını yapabiliriz.

Bir Cevap Yazın