Al’Thor Çiftliği

Al’Thor Çiftliği, Andor’un İki Nehir bölgesinde Emond Meydanı‘na yarım gün uzaklıkta Batıormanı‘nda bulunmaktadır. Çiftlik Taşocağı Yolu‘nun kuzeyinde yer almaktadır.

Batıormanı’nda çiftçilik yapacak kadar cesur pek az kimseden biri olan Tam Al’Thor, bağımsız çiftliklerde olageldiği üzere geniş aileler halinde değil eşi ve oğluyla yaşamakta iken karısı Kari Al’Thor’un ölümünden beri oğlu Rand Al’Thor ile yalnız yaşamaktadır.

Batıormanı'nda bulunan Al'Thor Çiftliği tasviri
Batıormanı’nda bulunan Al’Thor Çiftliği tasviri

Al’Thor çiftliği bu duruma uygun olarak diğer çiftliklere göre küçüktür, saz damlı ahşap duvarlı pencereleri ve kapıları kepenkli dikdörtgen bir bina. Çiftliğin avlusunda yer alan ahır ve taştan yapılma koyun ağılı evin etrafında üçgen oluşturmaktadır. Ağılın yanında kırkma kulübesi ve yalak bulunmaktadır. Son olarak çiftlik ile ağaçların arasındaki alanda yüksek konili kurutma kulübesi yer almaktadır.

Çiftlik binasının içerisinde geniş bir oturma odası bulunmaktadır, taştan bir şömine,şöminenin yanında bir okuma sandalyesi, büyük bir masa ve yüksek sırtlı sandalyeler, karşısında birkaç kitabın bulunduğu bir kitaplık ve dolap bulunmaktadır.

Çiftliğin ikinci katında iki yatak odası bulunmaktadır ve üstünde tavan arası yer alır.

Çiftlikte Bela ismindeki at,inek,koyun,koç ve tavuk ve lahana,fasulye,bezelye ve pancarlardan oluşan sebze tarlası bulunmaktadır.

Badeçay Hanı

Badeçay Hanı, Andor’un İki Nehir bölgesinde Emond Meydanı köyünde yer almaktadır. Hanın ismi hemen yakınında akmakta olan Badeçay‘dan gelmektedir.

Badeçay Hanı’nın sahibi aynı zamanda belediye başkanı olan Bran Al’Vere’dir ve karısı Mari Al’Vere handa aşçılık yapmaktadır. Hu Barran ve Ted Barran kardeşler ahır da uşak olarak görevlidir.

Badeçay Hanı, Çayır’ın doğu ucunda Araba Köprüsü ile ortasında dev bir meşe büyüyen geniş,eski bir taş temelin arasında yer alır. Böylelikle hemen Emond Meydanı’nın girişinde yer almaktadır.

Yaz aylarında hanın yanında bulunan temele Bran Al’Vere masa ve sandalyeler atar, dev meşe ağacının gölgeliğinde insanlar burada açık havada serinlerler.

Badeçay Hanı
Badeçay Hanı

Han binasının birinci katı ırmak taşından inşa edilmiş olsa da binanın temelleri daha eski ve farklı taşlardan inşa edilmiştir. Binanın ikinci katı beyaz badanalı olup ilk kattan geniş olduğu için etrafında çıkıntı yapmaktadır. İkinci katın köye bakan tarafında Bran Al’Vere ve ailesi yaşamaktadır.

Köydeki bütün yapıların binası saz damlı iken hanın çatısı kırmızı kiremitlerden oluşur.

Hanın ilk katında bulunan salon kare şeklindedir ve salondaki şömine ırmak taşındandır,omuz yüksekliğinde şömine rafı üzerinde cilalı tütün kutusu ve şömine rafında köydeki tek saat bulunmaktadır. Şöminenin karşısındaki rafta kitaplar dizilidir. Diğer duvarın dibine bira ve şarap fıçıları dizilmiştir. Salonun hemen yanında mutfak ve mutfağın arkasında ahırlar bulunmaktadır.

Badeçay Hanı’nın bodrum katı mahzen olarak kullanılmaktadır. Hanın Tırmık adında sarı ve tembel bir kedisi bulunmaktadır.

Emond Meydanı Köy Kurulu Badeçay Hanı’nda toplanmaktadır.

 

Taren Salı

Taren Salı, Andor’un İki Nehir bölgesinde yer alan köylerden biridir.

Taren Salı İki Nehir bölgesinin en kuzeyinde bulunur, bölgenin kuzey sınırını oluşturan Taren Nehri‘nin güney kıyılarında kurulmuştur. Kuzey Yolu Taren Salı iskelesinden başlayarak güneye Seyrantepe köyüne ilerler. Köydeki iskelenin hemen karşısında kuzey iskelesi bulunur, bu iskele de Baerlon yoluna bağlanır. Nehir kıyılarında sık sık olduğu gibi Taren Salı köyünü de genellikle geceleri olmak üzere sis basar ve bu yüzden geceleri nehirde ulaşım yapılmamaktadır.

İki Nehir bölgesi’ne geleneksel ulaşım Taren Nehri üzerinden yapılmaktadır. Taren Nehri’nin güney kıyısında bulunan Taren Salı köyü yolculara ve tüccarlara geçiş hizmeti sağlamaktadır, tek geçiş hizmetini.

Mecburi bir uğrak noktası olması ve diğer köylerden farklı olarak sunduğu ulaşım hizmetinden dolayı Taren Salı köyü ekonomi ve refah anlamında İki Nehir’de bulunan diğer köylerden daha gelişmiş ve ileridir.

Taren Salı köyünde evler Puslu Dağlar‘daki karların yazın erimesiyle Taren Nehri’nin sık sık taşmasından dolayı koruma sağlamak amacıyla taş temeller üzerinde yükseltilmiş dar fakat yüksek binalardan oluşmaktadır. Köyün yolları döşelidir ve köyde birden fazla han bulunmaktadır.

İki Nehir bölgesine çerçi ve tüccarlar senede bir defa uğrarken Taren Salı köyüne daha sık uğramaktadırlar. Bunun başlıca sebebi köyün Baerlon‘a göreceli yakınlığıdır.

Taren Salı halkı diğer İki Nehir bölge sakinleri tarafından açgözlü, çirkef kimseler olarak görüp genellikle ‘koyun hırsızları’ olarak anılmaktadırlar. Hatta bölgedeki bir deyiş ‘Bir Taren Salı sakini ile el sıkıştığında sonra parmaklarını saymalısın‘ demektedir. Taren Salı halkı ise İki Nehir bölgesindeki diğer köy ve köylülerden ‘aşağı köyler’ ya da ‘aşağı köylüler’ olarak bahsederek küçümserler.Bunun başlıca sebebi Taren Salı köyünün dış dünya ile görece olarak diğer köylerden daha fazla etkileşimde olması ve göç almasıdır. Dış dünya ile sık etkileşimin bir başka sonucu olarak ‘eski kan’ olarak bahsedilen Manetheren mirası Taren Salı’nda zayıftır.

Taren Salı köyü diğer İki Nehir bölgesi köyleri gib,köy kurulu,Hikmet ve kadın kurulu tarafından idare edilmektedir. Bahsedildiği üzere köy bölgedeki diğer köylere kıyasla dışarıya daha açıktır ve göç alır, bunun sonucu olarak kültürel anlamda diğer köylerden farklıdırlar.