Karakterler

Seride adı geçen 2200 karakterden derleyebildiğimiz Zaman Çarkı karakterlerinin tarifleri, kişilikleri, hikayeleri ve maceraya kattıkları