Desen

Karanlık Varlık

İnsanların verdiği isimle Karanlık Varlık, kendine verdiği isimle Shai’tan, Yaratıcı tarafından yaratım anında zindana hapsedilen ölümsüz ve mutlak güç sahibi varlık. Standart tanımı, Yaratıcı’nın anti-tezi şeklinde ancak bu ifade hem birşey anlatmadığı hem de tam doğru olmadığı için benim tanımım, Yaratıcı’nın Desen anti-tezi olarak yarattığı varlık şeklinde. Veya basitçe düzenin karşıtıdır, düzensizliktir. Shai’tan bildiğimiz Şeytan şeklinde okunuyor ve aslında Şeytan kavramının çağrıştırdığı her şey Karanlık Varlık için de geçerli.

Zaman Çarkı evreninde saf kötülüğü temsil eder. Fiziki bir şekle sahip değildir. Nihai amacı Yaratıcı’nın zindanından çıkarak varolan Desen’i çözmek ve kendi suretinde tekrar yaratmak ve özgür iradeyi yok etmektir. Shai’tan ismi insanlar tarafından dikkatini üzerine çekmemek ve kötü şans, mide bulantısı, baş ağrısı gibi götürüleri olduğu için telaffuz edilmez, bunun yerine Karanlık Varlık denir. Karanlıkdostları, Terkedilmişler ve konuşabilen Gölgedölleri tarafından hadsizlik ve hürmetsizlik olarak görüldüğü için Büyük Efendi denir. Farklı kültürlerde Karanlık Varlık’a verilen farklı isimler vardır, yazının sonunda hepsini listeleyeceğim.

Evreni oluşturan ve Zaman Çarkı’nı döndüren güçlerden birisi de Karanlık Varlık’tır, bu nedenle öldürülemez, yok edilemez ve zorlanamaz. Ezelde vardır, ebediyen de var olacaktır. Dünyayı döndüren güçlerden birisi olmasından dolayı Karanlık Varlık’ın da dilediğiyle paylaşmayı seçtiği Gerçek Güç adı verilen bir güç kaynağı vardır.

Bahsedildiği üzere Karanlık Varlık, yaratım anında Yaratıcı tarafından zindana kapatılmıştır ancak bu halde dahi dünyaya dokunabilmektedir. Bu dokunuşun etkisi ‘kötü’ addedilen olayların – afet, şiddet, vahşet, asabiyet gibi – artmasıdır. Dünya üzerindeki aşırı kısıtlayıcı etkisine karşılık her ruhun bir zaman sonra Desen’e tekrar dokunduğu ölüler alemi, ruhlar diyarı, Karanlık Varlık’a aittir ve Mezarların Efendisi ismini de buradan almıştır. Karanlık Varlık

Zaman Çarkı dönerken çağlar gelir ve gider, Karanlık Varlık’ın isminin bilinmediği bir çağda iki bilim insanı varlığını keşfettikleri Gerçek Güç’e ulaşabilmek için bizzat Yaratıcı tarafından koyulan ve zindan olarak nitelenen bariyeri delmek için saidin ve saidar olmak üzere Tek Güç  kullanarak bir delik açmayı başarırlar. Bu başarının sonucu Karanlık Varlık’ın dünyaya uzanabilecek kadar serbest kalmasıdır. Bu delme işlemi Efsaneler Çağı‘nın ilim başkenti Collam Daan’da yapılır ancak Karanlık Varlık uzak bir tropikal adada ortaya çıkar ki burası sonraları Shayol Ghul olarak adlandırılır. Ortaya çıkma meselesi belirme anlamında değildir, ancak Desen’in inceldiği ve zindanından dünyaya kısmen erişebildiği noktadır Shayol Ghul.

Karanlık Varlık, yozlaştırıcı etkiye sahiptir. Kanıtlanamamış bir teoriye göre, dünyada kaos çıkaran, deseni çözen bu etki aynı zamanda ters yönlü de çalışmaktadır. Thakan’dar da Gölgedölü demirciler tarafından üretilen kılıçların bir süre sonra bozulması, Gerçek Güç kullanımının deliliğe yol açması, Gerçek Güç kullanılarak üretilen Gölgedöllerinin niteliği, Karanlık Varlık etkisinin en güçlü olduğu Shayol Ghul ve etrafını saran toprağı, suyu, bitki örtüsü ve canlıları bozan Afet gibi örneklerle açıklanabilir.

Karanlık Varlık’a çeşitli diyarlarda verilen farklı isimler,

Yalanların Babası
Köreden
Mezarların Efendisi
Fırtına Getiren
Yürekdişi
Yürekfelaketi
Ruhfelaketi
Yaprakkıran
Fırtınaların Babası
Eski Grim
İhtiyar Hob
Gecenin Efendisi

Bir Cevap Yazın