Karakterler

Jaret Byar

Jaret Byar, Amadicia doğumlu olduğu zannedilen Beyazpelerinli subayıdır.

Byar Evlat uzun boylu, kemikleri sayılacak ölçüde zayıf, uzun yüzlü birisi olarak tarif edilmiştir. Çukura kaçmış derinden bakan siyah gözlere sahiptir.

Jaret, Beyazpelerinliler’den ziyade emri altında olduğu komutana bağlı ve sadık birisidir. Bu sadakati öyle güçlüdür ki Işığın Evlatları’nın normalde yapmayacakları türden işlere – kadınlara, çocuklara, masumlara işkence gibi – bulaşmasına neden olur. Işığın Evlatları’ndan olmayan kimselere karşı fazlasıyla merhametsiz ve saldırgan olduğunu gözlemliyoruz bu nedenle bir fanatik ve bağnaz olduğunu da söylemek mümkün. Öte yandan bir yoldaş olarak dürüst ve adil olduğu, intikam arayışındaki Galad Damodred’e yardımı etmenin yürek istediği bir zamanda düşünmeksizin bu yola girmesi dolayısı ile de cesur biri olduğunu ekleyebiliriz. Jaret genellikle sevilmediğinden bu iyi hasletleri hakkında yorum okumak oldukça zordur.

Kendisini iyi bir asker olarak tanımlayan Geofram Bornhald ilk komutanıdır. Onun emrinde Falme’de iken Amadicia’ya gönderilir ve burada bizzat Pedron Niall’e rapor verir. Ardından da Geofram’ın oğlu Dain Bornhald’ın emrine girer. Buradan İki Nehir’e gelen Beyazpelerinli ordusunda görev alır.

Jaret Byar Karanlıkdostu olarak gördüğü Perrin’e karşı dinmez ve amansız bir nefrete sahiptir ki okuyucunun nazarındaki en önemli özelliği budur. Son olarak bu nefreti onu yalancılığa ve arkadan bıçaklamak gibi kendisi ile bağdaşmayacak aciz bir duruma düşürmüş, nihayetinde de sonu olmuştur.

Ancak seriden sonra yayınlanan Companion’da Graendal tarafından Jaret Byar’ın zihni ile oynandığı ve aşırı davranışlarının kökeninin buradan kaynaklandığı belirtilmektedir ancak bunun ne zaman ve nerede olduğuna dair bir bilgi yoktur o yüzden atış serbest.

Bir Cevap Yazın