Topluluklar

Işığın Evlatları

Işığın Evlatları, Yüzyıl Savaşları esnasında Lothair Mantelar tarafından kurulmuş bağımsız askeri tarikattır tanımı doğru olur zannediyorum. Yüzyıl Savaşları sırasında dini bir teşkilat olarak meydana çıkmış ancak kısa süre içerisinde yaşadıkları çağın gereksinimleri doğrultusunda askeri bir kurum halini almıştır.

Işığın Evlatları açık bir savaşın olduğu çağda Gölgedölleri ve ajanları ile savaşmak için kurulmuş olsa da savaşın sona ermesi ile misyonları gizlenen ve yer altına çekilen Karanlıkdostlarını ortaya çıkarmak ve halkı Karanlıkdostlarından arındırmak yoluna dönüşmüştür.

Işığın Kalesi olarak bilinen merkez karargahı Amadicia’dadır ve burada Lord Kumandan tarafından yönetilir.

Işığın Evlatları açık şekilde Tapınak Şövalyeleri’nden esinlenilmiştir. Görünüş olarak tam takım zırhın üstüne beyaz pelerin takarlar ki halk arasında bu nedenle Beyazpelerinler olarak isimlendirilmişlerdir. En büyük özellik ve farklılıkları dinin bilinmediği ve bulunmadığı bir dünyadaki tek dini esaslı kuruluştur.

 

Bir Cevap Yazın