Karakterler

Gareth Bryne

Gareth Bryne, Bryne Evi’nin Yüksek Makamı, Andor‘un Kumandan Generali ve Kılıcın İlk Prensi. Beş Büyük General’den biri olarak bilinmektedir.

Gareth, şakaklarına kırlar düşmüş siyah saçlı, iri yarı, açık yüzlü en iyi zamanlarını yaşayan bir adam olarak tasvir edilmiştir. Y.Ç. 939 yılında doğmuş olup hikayenin başladığı Y.Ç. 998 yılında 59 yaşındadır. Görünüşü ile ilgili ilginç bir bilgi, Dünyanın Gözü 40. Bölüm Ağ Daralıyor‘da Rand al’Thor onu ‘iri yarı’ bir adam olarak düşünürken Göğün Ateşleri 1. Bölüm İlk Kıvılcımları Yelpazelerken’de Min Farshaw onun için ‘tıknaz’ bir adam demektedir. Wheel of Time Companion’a göre de ‘stocky‘ yani tıknazdır, demek ki Min haklı. Aslında 1.8o boyunda olduğunu da ekleyelim.

Andor’un kuzeyinde ancak bir kasaba denilecek bir yer olan Kore Pınarları’nda küçük bir evin en genç asil oğlu olarak doğan Gareth Bryne’ın ailesi hakkındaki tüm bilgi de bu kadardır. 22 yaşında katıldığı Andor ordusunda, 961-964 yılları arasında Murandy ile yaşanan sınır çatışmalarında gösterdiği başarı ve düşman istilacılara karşı kazandığı kesin başarı nedeni ile Kraliçe Dolera tarafından Kraliçenin Askerleri’nin Kumandan Generali olarak atanmıştır. 24 yaşında Kumandan General olan Gareth Bryne, bu mevkiye gelen en genç kişidir aynı zamanda. Aynı yıl -963 yılı- Kraliçe Dolera dul kalmasının ardından açıkta olan Kılıcın İlk Prensi konumuna da yine Gareth Bryne’ı getirir. Ertesi yıl da bizzat Kraliçe’nin vefatı ile kızı Mordrellen Mantear tahtı devralır, böylelikle Gareth Bryne tekrar yalnızca Kumandan General olarak görevine devam eder. 11 yıl sonra 975 yılında Kraliçe Mordrellen’in ölümü ile Morgase Trakand tahta oturur. Aiel Savaşı’nın sonunda Parlak Duvarlar Savaşı denilen Tar Valon kuşatmasında Andor’un Kumandan Generali Aranvor Naldwinn’in öldürülmesinin ardından tekrar Kumandan-General olur. Takip eden yıllarda da tekrar Kılıcın İlk Prensi olur. Kraliçe Morgase Trakand’ın  güvenilir bir danışmanı ve kocası Taringail Damodred‘in ölümü sonrası – bilindiği kadarı ile Thom Merrilin’den de sonra- bir süreliğine aşığı olmuştur.

Lord Bryne’ın Thom Merrilin‘i tutuklamaya giden askerlerin başında olduğunu ve Y.Ç. 976 yılında Murandy ile bir sınır çatışması dolayısı ile askerlerinin önünde Amrylin Siuan Sanche’den çok renkli bir azar işittiğini biliyoruz. İlerleyen kitaplarda Gareth Bryne ile ilgili en önemli özelliğin verdiği sözlere karşı mutlak bağlılığı olduğu açıkça görülmektedir, kendisi söz verdi mi ne pahasına olursa olsun sözünü tutar. Üstün bir idarecidir, öyle ki Aes Sedaileri bile sabır ve metanetle idare edebilmektedir.

Son olarak şahsi arması beş köşeli üç altın yıldız olup, Bryne Evi’nin arması ise güllerden oluşan tasma takan bir boğadır.

Bir Cevap Yazın