Karakterler

Ewin Finngar

Ewin Finngar, Andor’un İki Nehir bölgesinin Emond Meydanı köyünde yaşamaktadır.

Ewin serinin başladığı (YÇ. 998) yıl 14 yaşlarındadır, sade bir yüzü ve yaşına göre geniş omuzları vardır.

Henüz çocuk sayılabileceğinden biraz safça, heyecanlı ve çok konuşan birisidir Ewin. Moiraine Emond Meydanı’na geldiğinde büyük ihtimalle şüphe çekmemek için Mat ve Rand ile birlikte Ewin’e de para vermiştir, tek farkla. Ewin’e gümüş peni, Rand ve Mat’e bir Tar Valon markası vermiştir.

Bundan 1 küsür sene sonra Perrin Ewin’i tekrar gördüğünde boyunun oldukça uzayıp, sesinin kalınlaştığını farketmiştir.

Ewin Emond Meydanı savunmasına katılmış, Trolloclarla savaşmıştır. Köy kurtulduğunda Ewin’de tıpkı Rand,Mat ve Perrin’in yaptığı gibi birkaç arkadaşıyla dünyayı gezmek üzere köyden ayrılmıştır.

Bir Cevap Yazın