Yerler

Emond Meydanı

Emond Meydanı Andor’a bağlı İki Nehir bölgesinde İki Nehir halkını oluşturan dört köyden – Taren Salı, Seyran Tepe, Deven Yolu ve Emond Meydanı – biridir ve konum olarak diğer üç köyün ortasında Badeçay’ın hemen doğusunda yer almaktadır.

Emond Meydanı isminin Manetheren Kralı Aemon’dan geldiği tahmin edilmektedir. Bölgenin gerçek isminin Aemon Meydanı iken zamanla İki Nehir halkı tarafından söyleniş farklılığından dolayı Emond Meydanı haline gelmiştir.

Emond Meydanı Andor‘a bağlı İki Nehir bölgesinde İki Nehir halkını oluşturan dört köyden – Taren Salı, Seyran Tepe, Deven Yolu ve Emond Meydanı – biridir ve konum olarak diğer üç köyün ortasında Badeçay’ın hemen doğusunda yer almaktadır.

Emond Meydanı isminin Manetheren Kralı Aemon’dan geldiği tahmin edilmektedir. Bölgenin gerçek isminin Aemon Meydanı iken zamanla İki Nehir halkı tarafından söyleniş farklılığından dolayı Emond Meydanı haline gelmiştir.

Emond Meydanı konum itibari ile dünyadan yalıtılmış olan İki Nehir bölgesinin derinlerinde yer almaktadır. Andor’a bağlı olmasına rağmen nesillerdir vergi memuru,asker ya da kraliyet hizmetkarı görmemişlerdir.

1. Coğrafya

Ormanlık bir alandan oluşan bölgede Emond Meydanı köyü Çayır adını verdikleri bir açıklığın etrafında kurulmuştur. Badeçay’ın başlangıç noktasında köye paralel bir yol bulunmaktadır. Bu yolun kuzeyi Kuzey yolu ve güneyi Eski Yol olarak adlandırılır, Badeçayının üzerinde yer alan Araba Köprüsü bu iki yolu birleştirir.

İki Nehir Haritası

Emond Meydanı’nın kuzeyine Seyrantepe ve Taren Salı köylerine giden yol Kuzey yolu olarak adlandırılır.

Emond Meydanı’nın güneyine Deven Yolu köyüne giden yola ise Eski Yol denmektedir ki her ikisi de aslında aynı yoldur.

Köyün batı ucundan doğuya doğru Badeçayı akar ve köyün ilerisindeki Su Ormanı’nın etrafında düzinelerce dereye bölünür, bu bölgeye basitçe Bataklık denir.

Köyün batısında Kum Tepeleri ve onun da ötesinde Puslu Dağlar yer almaktadır.

2. Yönetim

Emond Meydanı belediye başkanı tarafından yönetilmekte olup yönetimde Köy Kurulu,Kadın Kurulu ve Hikmet‘te söz sahibidir. Kitabın geçtiği süre zarfında köyün başkanı aynı zamanda Badeçay Hanı‘nın da sahibi olan Bran Al’Vere‘dir.

2.1 Köy Kurulu

Belediye Başkanı’nın idare ettiği Köy Kurulu’nun sekiz kişiden oluştuğunu biliyoruz,

  • Bran al’Vere : Hancı
  • Tam al’Thor : Çiftçi
  • Cenn Buie : Çatı Tamircisi
  • Rowan Hurn :
  • Samel Crawe :
  • Haral Luhhan : Demirci
  • John Thane : Değirmenci

2.2 Kadın Kurulu

Emond Meydanı’nda Kadın Kurulu’nun Köy Kurulu’ndan daha kalabalık olduğunu bilsekte tam sayısı hakkında bilgi sahibi değiliz. Kurul’da olduğunu bildiğimiz kimseler şöyle,

2.3 Hikmet

Emond Meydanı’nın seri başlangıcındaki Hikmet’i Nynaeve al’Meara’dır. İlerleyen bölümlerde Nynaeve’nin hikayesinden biliyoruz ki kendisi Doral Barran isimli yaşlı kadının çırağıdır ve sonra kadının yerine geçmiştir.

3. Köy

Emond Meydanı ahalisinin oldukça inatçı fakat dürüst ve azimli kimseler olduğu bilinmektedir. İnatçılıkları oldukça meşhurdur fakat deyiş şöyledir ‘İki Nehir erkeklerinden daha inatçı olanlar yalnızca İki Nehir Kadınlarıdır’ Köylüler genellikle çiftçilik, hayvancılık ya da ticaret yaparak geçinmektedir.

Bir Cevap Yazın