Ülkeler

Cairhien

YönetimMutlak Monarşi
HükümdarKral Galldrian Riatin
BaşkentCairhien
Nüfus10 milyondan az
OrduAsil Ev Askerleri

Cairhien, Ejderduvarı ve Alguenya nehri arasında konumlanmış Tar Valon’un güneydoğusunda yer alan şehir devletin adıdır. Şehrin Kırılış’tan sonra ilk kurulduğunda adı Eski Dil’de Al’cair’rahienallen yani Altın Şafak Tepesi olup Trolloc Savaşları ve takip eden Yüz Yıl Savaşları’nın ardından bu isim Cairhien olarak kısaltılmış ve bu şekilde kullanılagelmiştir. Modern Cairhien ulusundan önce şehir Almoren ve ardından Tova ülkelerinin başkenti olmuştu. Yüzyıl Savaşları’ndan sonra Cairhienliler Tova’lı yöneticilerine karşı ayaklanmış ve tüm yönetici sınıfını katletmiştir.

Ülkeye de adını veren başkent Cairhien, Alguenya nehri üzerindeki önemli limanlardan biridir. Alguenya nehri güneyde Aringill nehrine katılır ve Aringill nehri de Erinin’e katılarak Tear şehrinin içinden Fırtınalar Denizi’ne dökülür. Şehrin Jangai Geçici üzerinden Aiel Kıraçları’ndan Tear’a dek uzanan nehir üzerindeki stratejik konumu nehir ticaretinin artmasına ve ülkenin zenginleşmesini sağlamıştır.

Cairhien, doğuda Dünyanın Omurgası ile sınır komşusu olup, Tear’ın kuzeyinde, Sınırboyları’nın güneyinde yer alır. Puslu Dağlar ülkenin doğu sınırını oluştururken, Kardeşkatili’nin Hançeri kuzey sınırında yer alır. Batısında Erinin Nehri yer alırken, Aringill kasabası da güneyindedir.

Cairhien, arazi bakımından Saldea’ya denktir ki her iki ülkede yalnızca Andor’dan küçüktür. Ülke dağlık ve tepelik bölgelerden oluşur, yalnızca şehir merkezi yakınlarında düz ve verimli toprak bulunur. Ülkenin batı tarafında Alguenya, Erinin ve Gaelin nehirleri başta olmak üzere küçüklü büçüklü pek çok su kaynağı bulunmaktadır.

Cairhien şehri kare şeklinde düzenli bir şehir olup Alguenya nehri kıyısında yer alır. Cairhien şehrinden Jangai Geçidi’ne uzanan yol üzerinde aşağı yukarı orta noktada Eianrod kasabası bulunur. Tremonsien başkentin kuzeyinde, Kardeşkatili’nin Hançeri’nin eteklerinde yer alır. Bu kasaba madenciler ve Shienar’dan gelen tüccarlar için bir ticaret noktasıdır. Morelle kasabası başkentten Iralell kasabasına uzanan yolun yine aşağı yukarı orta noktasında bulunan kasabadır. Jurene gibi küçük balıkçı kasabaları Erinin nehri kıyıları üzerinde kurulmuştur. Cairhien’in Erinin nehri üzerindeki en büyük limanı Maerone kasabasıdır, Andor kasabası Aringill’in tam karşısında bulunur. Bu iki kasaba aktif ticaret noktaları olmalarının yanı sıra çatışma sahalarıdır da. Son olarak Tsofu Yurdu, Cairhien’e oldukça yakın bir konumdadır.

Cairhien mutlak monarşi ile yönetilen ülkelerden biri olmakla ülkeyi yöneten hanedan evler zaman zaman el değiştirebilmektedir. Ve nihayetinde Kral veya Kraliçe, ülkeyi yönetmek üzere Güneş Tahtı’na oturur.

Cairhienliler geleneksel olarak kısa boylu, kara saçlı ve soluk yüzlü kimselerdir. Giyim ve konuşmaları sadedir, tepkilerini pek belli etmemeye çalışırlar, tabi Işıklar Festivali dışında o gün kaplarından taşarlar.

Kırılış’tan sonra küçük bir grup mültecinin su kaynakları nedeni ile yerleştiği Al’cair’rahienallen avantajlı stratejik konumu nedeni ile büyüdü ve bir krallık haline geldi. Almoren, güneyinde Haddon Mirk ve kuzeyinde Kardeşkatili’nin Hançeri’ne kadar, batısında Erinin Nehri ve doğusunda Dünyanın Omurgası’na kadar sınırları uzandı. Almoren büyük ve güçlü bir krallıktı. Kral Coerid Nasar Almoren adına On Ulus Paktı’na imza atan krallardan biriydi, Trolloc Savaşları’na kadar süren barış içerisinde ülke de gelişimini sürdürdü. Trolloc Savaşları’nın başlaması ile Almoren tamamen yok oldu.

Trolloc Savaşları’nın sonunda Almoren’in eski sınırları beş krallık arasında bölündü, Tova, Shandalle, Illeande, Hamarea ve Khodomar krallıkları ülkeyi aralarında bölüştüler. Bu beş ülke de Sahte Ejder Guaire Amalasan’ın yükselişine kadar yüzyıllarca varlıklarını sürdürdüler. Amalasan’ın destekçileri kıtayı kasıp kavurup bilinen dünyanın yarısına boyun eğdirdikten sonra Özgür Yıl takvimi 943 yılında ordular Khodomar’a geldi dayandı. Shandalle’nin genç kralı Arthur Paendrag Tanreall’da ordusuyla Khodomar savunmasına katıldı ve Maraside Dağları’ndaki Jolvaine Geçici Savaşı’nda Amalasan’ı yenmeyi başardı. Beraberindeki Aes Sedailer, Amalasan’ı yakaladı ve ehlileştirmek üzere Tar Valon’a götürdü. Amalasan’ın destekçileri onu kurtarmak için Tar Valon’un kalbine saldırdı ancak Arthur Şahinkanadı onları Tar Valon sokaklarından söküp atmayı başardı.

Nedendir bilinmez Arthur Şahinkanadı’nın bu başarısı, Aes Sedailer’de minnet yerine garez uyandırdı. Kızıl Ajah’tan bir Amrylin olan Bonwhin Meraighdin, Şahinkanadı’nın komşularını ona karşı kışkırttı. Shandalle’nin doğu komşusu ve Cairhien şehrinin sahibi Tova’da genç kralın parlayan yıldızından rahatsız olmuştu ve düşmancıl tavırları savaşa neden oldu. Şahinkanadı Tova’nın kendisinden görece büyük ordussunu yenmeyi ve başkent Cairhien’i ele geçirmeyi başararak Tova’nın varlığını sonlandırdı.

Şahinkanadı’nın Özgür Yıl takvimine göre 994 yılında ölümüyle imparatorluğu dağıldı. Bir grup asil Cairhien şehrinin yönetimini ele geçirerek bağımsızlıklarını ilan ederek, Tova’nın yeniden kurulduğunu ilan ettiler. Bu idarecilerin hepsi de halk tarafından zalimce öldürülerek şehrin karışıklık ve kaosa sürüklenmesine neden oldu. Mücadelenin sonunda Matraine Colmcille, Cairhien’in ilk kralı olarak taç giydi. Bir yüzyıl sonra Cairhien sınırlarını ilerletmeyi başardı.

Takip eden yüzyıllarda ülke ilerleyişini sürdürdü, kuzeyde Hardon Krallığı ve güneyde Mar Haddon’un yıkılması ile eski Almoren Krallığı’nın sınırlarına ulaşıldı. Ancak nüfus ve ordu bu sınırları tutabilecek güçte değildi ve zamanla bugünkü modern Cairhien’in sınırlarına kadar geriledi.

Yeniçağ 509 yılında ülkeye beklenmedik elçiler geldi, Jangai Geçidi’nin öte yanından bir grup Aiel. Aieller sonunda Kırılış süresince atalarına su ve barınma sağlayan kişilerin torunlarının Cairhienli olduğunu keşfetmişti. Karşılık olarak Cairhien’le barış teklif ettiler ve Avendesora’dan bir fidan sundular. Aynı zamanda Aieller, Geçiş Hediyesi teklif ettiler ülkenin tüccarlarının uzak ülke Shara’ya değerli ve nadir malların ticaretine izin vereceklerini açıkladılar. Sundukları fidan, Güneş Sarayı’nın önüne dikildi ve yıllar içerisinde büyüyerek Avendoraldera adını aldı, üç bin yıldır Aiel Kıraçları dışında yetişen ilk chora ağacı oldu. Geçiş Hediyesi ile güvenle Aiel Kıraçları’nı geçebilen ilk ve tek tüccarlar olmaları değerli malların Cairhien aracılığıyla kıtaya ticaretini sağladı ve ülke bu ticaretten müthiş gelir ve prestij kazandı.

Cairhien’in geleneksel düşmanı batıdaki Andor ülkesi idi. Paylaştıkları Erinin nehri ticaret hakimiyeti için zaman zaman sınır çatışmaları yaşandı ve hatta birden çok defa çatışmalar açık savaşa döndüyse de ordular yenişemedi ve durum belirsizliğini korudu. Her iki ülke de birbirine fazlasıyla denk olduğunu farketti ve iç siyasetin bu savaşı zaferle bitirmeye engel olduğunu farketti.

Yeniçağ 965 yılında Andor ve Cairhien bir kez daha savaşa tutuştu ve neticesinde üç yıl süren siyasi manevralar, suikastler ve karşılıklı diplomatik hamleler izledi. 968 yılında Kraliçe Andor Kraliçesi Mordrellen Mantear ve Cairhien Kralı Laman Damodred düşmanlığa son vermek ve barış imzalamak üzere anlaştılar. Barışta samimi olduklarını göstermek için Mordrellen’in kızı ve varisi Tigraine ile Laman’ın yeğeni Taringail’in evliliği kararlaştırıldı. Evlilikleri politikti ve Tigraine’in Taringail’den hazzetmediği de açıktı. Yine de, 970 yılına gelindiğinde çiftin Galadedrid adını verdiği bir oğlu oldu. Ertesi yıl Tigraine’in kardeşi Luc kayboldu ve uzun süre bulunamamasının ardından ölmüş olduğu varsayıldı. Bir sonraki yıl Tigraine’de kaybolmasıyla her iki çocuğunu da kaybeden Mordrellen üzüntüsünden öldü. Takip eden taht mücadelesini Trakand Evi’nden Morgase kazandı ve Aslan Tahtı’na oturdu. Cairhien’in desteğini kaybetmemek için Taringail Damodred ile evlendi.

Kral Laman, Yeni Kraliçe’den hiç memnun olmadığı gibi evlilikten de memnun değildi. Damodred Evi’nin konumunu güçlendirmek için yaptığı hamlelerden biri ve en meşhuru 976 yılında Avendoraldera’yı kestirerek kendine müthiş bir taht yaptırması oldu. Haber Ejderduvarı’nı aşıp Aieller’in kulağına gittiğinde, dört klan birleşip ayaklanarak Cairhien’e saldırdı. Cairhien güçleri darmadağın oldu, şehir kuşatıldı ve yağmalandı, bu sırada şehrin yarısı yandı. Öncesinde Kral Laman toplayabildiği kuvvetlerle şehirden kaçtı ve güneye doğru ilerleyişi sırasında Aieller ile resmen köşe kapmaca oynadı. Haddon Mirk ve Tear’a kadar kaçtı ve burada baskına uğradığında batıya dönerek Andor’a girdi.

Cairhien’den başlayıp gitgide kıtayı sarmaya başlayan savaş Beyaz Kule’yi de endişelendirdi ve istilacılara karşı ülkeleri bir araya getirmeye çalıştılar. İkna edebildikleri ülkeler askerlerini Tar Valon’a getirdi ve 978 yılında Parlak Duvarlar Savaşı yaşandı. Sayıda birkeç defa dezavantajlı konumda olan Aieller, Cairhien güçlerini mağlup etti ve yakalanan Laman’ın oracıkta başını kestiler. Ardından da arkalarını dönüp Aiel Kıraçları’na geri döndüler.

Laman’ın ölümü ile dördüncü Cairhien Taht Mücadelesi dönemi başladı ve 979 yılının ortalarına, Riatin Evi’nden Galldrian, Güneş Tahtı’na oturana kadar sürdü. Ancak Güneş Tahtı bir ödül değildi, şehir yanmıştı, ticaret bitmiş ve tarım alanları terkedilmişti. Takip eden 20 yılı yıkılanların yeniden inşasına atadılar.

Yerleşim Yerleri

Cairhien (Başkent)EianrodJurene
MaeroneMorelleSelean
TaienTremonsien

Cairhien Asil Evleri

AesnanAldorwinAnnallinChuliandred
DaganredDamodredDarengilDelovinde
DhulaineHamarashleMaravinMavabwin
MoseneillinNolaisenOsiellinRiatin
RikshanSaighanTaborwin

Bir Cevap Yazın