Author - Editor

Karakterler

Bran al’Vere

Bran (Brandelwyn) Al’Vere, Andor’un İki Nehir bölgesindeki Emond Meydanı köyünün...

Karakterler

Cenn Buie

Cenn Buie, Andor’un İki Nehir bölgesinin Emond Meydanı köyünde Köy Kurulu üyesi ve tek çatı...

Karakterler

Daise Congar

Daise Congar, Andor’un İki Nehir bölgesinin Emond Meydanı köyünün sakini Kadın Kurulu üyesi...